Megatuulen tuulivoimahankkeen alueista on valtuustossa hyväksytty karttaan vihreällä merkityt Lehtivuorten, Rasakankaan ja Saunamaan osayleiskaavat, mutta valitusten takia ne eivät ole vielä lainvoimaisia. Nyt vireille on asetettu sinisellä rajattu Kalistanevan ja punaisella rajattu Matkussaaren tuulivoimaosayleiskaava.

Viiatin tuulivoimahankkeessa asukaskysely käynnissä

13.03. 10:23

0 💬

Tuulivoima Kurikan ja Jurvan keskustojen väliselle alueelle tuulivoimaloiden rakentamista suunnitteleva Megatuuli Oy esitteli Viiatin hanketta keskiviikkona kaikille avoimessa, arviointiohjelmaa koskevassa yleisötilaisuudessa.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on asetettu nähtäville osoitteeseen www.ymparisto.fi/viiatintuulivoimaYVA. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 16.4. mennessä.

ELY-keskukselle annettavien virallisten mielipiteiden lisäksi asukkaat voivat esittää näkemyksiään hankkeesta asukaskyselyssä osoitteessa https://my.surveypal.com/viiatintuulivoimaYVA. Paperiversio kyselystä on saatavana Kurikan, Jurvan ja Teuvan kirjastoissa.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään, kun arvioidaan hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Myös asukaskyselyyn voi vastata 16.4. asti.

Megatuulen tuulivoimahankkeessa on siis nyt laadittu ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli suunnitelma siitä, mitä ja miten hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan. Sen jälkeen tehdään varsinainen ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi, jonka tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia esitellään tämän hetkisten suunnitelmien mukaan elo-syyskuussa toisessa yleisötilaisuudessa. Silloin esitellään myös hankkeeseen liittyvien tuulivoimaosayleiskaavojen luonnoksia.

Kurikan kaupungin ympäristölautakunta on kuuluttanut Megatuulen hankkeeseen liittyvät Matkussaaren ja Kalistannevan tuulivoimaosayleiskaavat vireille ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville.

Matkussaaren osayleiskaava koskee tuulivoimaloiden rakentamista alueelle, joka sijaitsee noin 7 kilometriä Kurikan keskustasta länsi-luoteeseen. Kaava-alueelle on suunnitteilla noin 36 tuulivoimalaa.

Kalistanevan osayleiskaava-alue sijaitsee noin 8 kilometriä Kurikan keskustasta luoteeseen ja sinne on suunnitteilla noin 29 tuulivoimalaa. Kaikkien voimaloiden yksikköteho on noin 3-5 MW.

Asiakirjat ovat nähtävänä 11.3.-12.4. teknisen osaston ympäristötoimessa Linjatiellä. Kaava-asiakirjat ovat sähköisesti luettavissa kaupungin nettisivuilla.

Lausunnot ja mielipiteenilmaisut osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeistään 12.4.AJANKOHTAISTA

NETTIKYSYMYS

"Hiekkakentälle" saatiin syksyksi viheralue aktiviteetteineen. Mitä mieltä?
Hienoa! Saa jäädä pysyväksi
Ookoo väliaikaisena ratkaisuna
En tykkää yhtään.

KUVAGALLERIATäältä pääset katsomaan lukijoiden kuvat sekä toimituksen kuvagallerian.

🌄 Kuvagalleria


9.11. näköislehti9.11. näköislehti